organisatie en beleid

Op deze pagina treft u enige belangrijke gegevens over de organisatie, het beleid en de resultaten van Vota.

Allereerst de samenstelling van het bestuur van de Stichting Vota:

bestuurssamenstelling

Het bestuur heeft als leidraad voor haar bestuur een beleidsnota opgesteld:

beleidsnota st Vota 2017 2 0 

Klachten worden volgens een vaste procedure behandeld:

Bijlage 4.8.1. Klachtenregeling, versie juli 2018

Hierbij treft u de jaarrekeningen van de Stichting Vota:

Jaarrekening St. Vota 2015-2016-27032017160536

Jaarrekening VOTA 2017 – 200 dpi 

20190217 VOTA Bestuursverslag 2018