Aanmelden bij Vota

 
Stichting VOTA is een organisatie van vrijwilligers, die u ondersteuning biedt bij het weer op orde brengen en
houden van uw administratie en financiën, zodat u het overzicht weer terugkrijgt.
Financiële problemen kunnen allerlei oorzaken hebben, zoals werkloosheid, scheiding, ziekte, het verlies van
een gezinslid, etc. Vaak is het dan moeilijk om de financiële problemen alleen op te lossen. De deskundige vrijwilligers
van VOTA kunnen u dan weer op weg helpen. 
De vrijwilligers nemen niet de plaats in van professionele hulpverlening: van Sociale Diensten, zoals Ferm Werk of Bureaus voor schuldhulp, zoals PLANgroep.
Zij kunnen u wel helpen bij uw contacten met deze instanties.
Ook kunnen zij u helpen met het maken van afspraken met schuldeisers bij eenvoudige betalingsachterstanden. Vota ondersteunt alleen particulieren.
De dienstverlening is gratis. 
U kunt zich aanmelden via onderstaand aanmeldingsformulier.
U kunt het mailen naar info@votad.nl of kunt het per post sturen naar Vota, Goudplevier 49, 2411 KV Bodegraven. In de bus doen kan natuurlijk ook.
   
 
 
 
Nadat het aanmeldingsformulier bij Vota is ontvangen  wordt er door een coördinator zo snel mogelijk contact met u opgenomen en volgt een gesprek, bij voorkeur bij u thuis. Tijdens dit gesprek maken wij kennis met elkaar, wordt gesproken over wat uw situatie is, aan welke ondersteuning u behoefte heeft en waar wij bij het zoeken van een
passende vrijwilliger rekening mee dienen te houden.
Als wij inderdaad de ondersteuning kunnen bieden, waar u behoefte aan hebt, gaat de coördinator op zoek naar een vrijwilliger.
De coördinator komt vervolgens met de vrijwilliger op bezoek voor een z.g. matchingsgesprek: de vrijwilliger en u maken kennis,
de eerste afspraak wordt gemaakt en u ondertekent de Overeenkomst administratieve ondersteuning met VOTA.
Hierin staan afspraken die u met VOTA maakt ten aanzien van de te bieden ondersteuning.
 
Belangrijk om te weten
VOTA is er om u te ondersteunen. Wij nemen de administratie niet van u over, maar doen het altijd samen. U blijft te allen tijde
verantwoordelijk voor bijv. aanvragen, het verstrekken van gegevens enz.
Uw gegevens
Wat u aan de coördinator en de vrijwilliger vertelt, “blijft onder ons”. Iedereen die werkzaamheden voor VOTA verricht
(dus de coördinatoren, het bestuur en de vrijwilligers) heeft geheimhoudingsplicht.
Als het nodig is dat er overleg wordt gepleegd met instanties of andere hulpverleners, dan vragen wij vooraf uw toestemming.
De vrijwilliger maakt wel rapportages van de voortgang van zijn hulpverlening voor de coördinator, zodat deze hem kan
coachen en adviseren. Ook die gegevens blijven vertrouwelijk.
Wij verstrekken geen gegevens aan bijvoorbeeld de Gemeente over uw situatie. Wel maken wij algemene rapportages, waaruit
uw situatie niet te herleiden is.
Vota heeft een Privacy Policy (zie bij de pagina organisatie van deze website). Deze is ook op u van toepassing.
Bepaalde gegevens van u worden door ons verwerkt en bewaard.
Einde ondersteuning
U kunt te allen tijde de Overeenkomst administratieve ondersteuning zonder opgave van redenen direct opzeggen/beëindigen.
Ook VOTA mag dit doen, echter alleen wel onder opgave van redenen
Tot slot
Als er iets is waarmee u het niet eens bent, of wat u niet begrijpt, zeg het tegen de vrijwilliger of neem contact op met de coördinator:
info@votad.nl