Hervatting spreekuur

Ricardo Egelie Geen categorie

Met ingang van heden hervat Vota haar spreekuur op woensdagmorgen. Van de bezoekers wordt gevraagd zich te houden aan de voorschriften van het Evertshuis. In de kamer van Vota mogen slechts 4 personen aanwezig zijn en iedereen wordt gevraagd voor het gesprek de handen te ontsmetten. Om een en ander goed te laten verlopen wordt men gevraagd vooraf een afspraak te maken, zodat er niet teveel mensen tegelijkertijd aanwezig zijn.

We blijven terughoudend m.b.t. persoonlijke gesprekken. De vrijwilliger zal hierover afspraken met de client maken.

Telefoonnummers

Jan Kromwijk (algemeen coördinator):

06-38 419 806

of

Bep Molenaar (vrijwillig coördinator):

06-38 420 018