Inhoudsopgave

HANDBOEK VOOR VRIJWILLIGERS VAN DE STICHTING VOTA

 

INHOUD                                                                                                               BLZ

 

Voorwoord                                                                                                            3

 

Hoofdstuk 1. De Stichting Vota                                                                           4

 • Inleiding
 • Doelstelling
 • Organisatie
 • Privacy / Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

 

Hoofdstuk 2. De vrijwilliger                                                                                  8

2.1.        Aanmelding

2.2.        Inwerkperiode

2.3.        Werkbegeleiding

2.4.        Training en kennisoverdracht

2.5.        Verzekering

2.6.        Onkostenvergoeding

 

Hoofdstuk 3. Wat is thuisadministratie ?                                                          12

3.1.        Doelen

3.2.        Wie zijn onze cliënten?

3.3.        De grenzen aan de thuisadministratie

3.4.        Wat kunt u tegenkomen in uw relatie met de cliënt?

 

Hoofdstuk 4. Werkwijze                                                                                        16

4.1.        Aanmelding en intake van de cliënt

4.2.        De matching  en de overeenkomst met de cliënt

4.3.        Verslaglegging

4.4.        De opbouw van het cliëntendossier

4.5.        Gedragscode – Bescherming Persoonsgegevens

4.6.        De do’s en don’ts

4.7.        Wat is belangrijk voor een goede adviesrelatie?

4.8.        Klachtenregeling

 

Hoofdstuk 5. Ondersteuningsmodulen                                                                22

5.1.        Crisisbeheersing

5.2.        Administratie en Overzicht

5.3.        Het werken met geldplannen

5.4.        In balans brengen van inkomsten en uitgaven

5.5.        Schulden

5.6.        Voorbereiden op schuldhulpverlening

 

 

 

BIJLAGEN

De nummering van de bijlagen is overeenkomstig de hoofdstuk- en paragraafindeling

 

De Stichting Vota

 • Bijlage 1.1.1            Statuten Stichting Vota
 • Bijlage 1.3.1. Beleidsnota Stichting Vota 2016-2020
 • Bijlage 1.3.2. De Papierwinkel
 • Bijlage 1.3.3. Overzicht van Sociale Instellingen in Bodegraven – Reeuwijk (Sociale kaart)
 • Bijlage 1.4.1. Privacy Policy

 

De vrijwilliger

 • Bijlage 2.1.1. Aanmeldingsformulier Vrijwilliger Vota
 • Bijlage 2.1.2. Informatie voor potentiele vrijwilliger van VOTA
 • Bijlage 2.1.3. Taak en functieomschrijving vrijwilliger Vota
 • Bijlage 2.1.4. Vrijwilligersovereenkomst
 • Bijlage 2.5.1. Collectieve vrijwilligersverzekering

 

Wat is thuisadministratie ?

 • Bijlage 3.2.1. Omschrijving van 4 categorieën cliënten
 • Bijlage 3.4.4. Reageren op een vermoeden van fraude

 

Werkwijze

 • Bijlage 4.1.1. Informatie voor (mogelijke) cliënten Vota
 • Bijlage 4.1.2. Aanmeldingsformulier Client Vota
 • Bijlage 4.1.3. Format Intakeverslag
 • Bijlage 4.2.1. Overeenkomst Administratieve Ondersteuning
 • Bijlage 4.3.1. Format Gespreksverslag
 • Bijlage 4.3.2. Format Evaluatieformulier
 • Bijlage 4.4.1. Voorblad voor hechtmap papieren documenten per cliënt
 • Bijlage 4.5.1. Gedragscode computer, internet, e-mail en opslag persoonsgegevens
 • Bijlage 4.6.1. Toestemmingsformulier
 • Bijlage 4.8.1. Klachtenregeling

 

Ondersteuningsmodulen

 • Bijlage 5.1.1. Aanvragen voedselpakket bij Voedselbank Gouda
 • Bijlage 5.1.2. Toekenningscriteria voedselpakket
 • Bijlage 5.1.3. Aanvraagformulier voor een voedselpakket bij Voedselbank Gouda
 • Bijlage 5.2.1. Werkblad Administratie
 • Bijlage 5.2.2. NIBUD-tabbladen set met adviezen voor de administratie
 • Bijlage 5.4.1. Maandoverzicht (Format Inkomsten en Uitgaven)
 • Bijlage 5.4.2. Uitkeringsbedragen, per 1 januari 2018
 • Bijlage 5.4.3. Extra’s bij een laag inkomen, van Ferm Werk
 • Bijlage 5.4.4. Minima-wijzer, van Gemeente Bodegraven-Reeuwijk, editie 2016
 • Bijlage 5.4.5. Checklist financiële voorzieningen, van Humanitas
 • Bijlage 5.4.6. Bijzondere Bijstand
 • Bijlage 5.4.7. Aanvraagformulier Bijzondere Bijstand, Ferm Werk
 • Bijlage 5.4.8. Aanvraagformulier Ondersteuningsfonds, Gemeente Bodegraven-Reeuwijk
 • Bijlage 5.4.9. Noodzakelijke verzekeringen voor cliënten
 • Bijlage 5.4.10. Tips voor een financieel gezond huishouden, van Schuldhulpmaatje
 • Bijlage 5.4.11. Hoe slaagt een goed voornemen?
 • Bijlage 5.5.1. LSTA infosheet: Wet- en regelgeving: Schuldeisers, Deurwaarders en Incasso
 • Bijlage 5.5.2. Schuldenoverzicht
 • Bijlage 5.5.3. NIBUD factsheet. Een werknemer met loonbeslag. Wat nu?
 • Bijlage 5.5.4. Beslagvrije voet
 • Bijlage 5.5.5. Ik kan mijn zorgpremie niet betalen, wat nu?
 • Bijlage 5.6.1. Schuldhulpverlening door de PLANgroep, inclusief 2 sub-bijlagen.
 • Bijlage 5.6.2. Aanvraag  Menzing formulier, schuldhulpverlening voor het MKB
 • Bijlage 5.6.3. Nationaal Initiatief Herstructurering Schuldsanering (NIHS)
 • Bijlage 5.6.4. Inlichtingenformulier Schuldhulpverlening PLANgroep

 

 

 

 

Waar in dit handboek wordt gesproken over ‘hij’, wordt ook ‘zij’ bedoeld.