Beleid

VOTA heeft meerjarig beleid vastgesteld. Dit wordt jaarlijks uitgewerkt in een jaarplan.

Beleidsnota st. Vota 2016-2020 

 

Elk jaar maakt VOTA een verslag, zowel van haar activiteiten als haar financiën. Hier vindt u ook cijfers over de kenmerken van de cliënten van VOTA.

Dit bestuursverslag wordt benut als verantwoording van de subsidie die zij van de Gemeente ontvangt.

Bestuursverslag 2019