Doorverwijzen en Samenwerken

Doorverwijzen

De partners van VOTA kunnen hun cliënten doorverwijzen naar VOTA als er specifieke hulp nodig is op het gebied van thuisadministratie of hulp bij belastingen. Gebruik daarvoor onderstaand aanmeldingsformulier.

Aanmeldingsformulier Thuisadministratie

Aanmeldingsformulier voor hulp bij Belastingen

Warme Overdracht

Na de aanmelding van de cliënt vindt een drie-gesprek plaats. Dit is de cliënt, de doorverwijzer en de VOTA-coördinator. Deze warme overdracht voorkomt dat er informatie verloren gaat. Ook worden afspraken gemaakt over de taakverdeling tussen VOTA en de doorverwijzer.