Nieuwsbrief, mei 2019

Van de voorzitter

2019 is al een aardig eind gevorderd en het kan geen kwaad om weer eens een aantal zaken met elkaar te delen. Als één van de aandachtspunten van het bestuur is de naleving van alle eind vorig jaar besproken maatregelen in het kader van de AVG. Om er nog eens een paar te noemen:

1: gebruik het verstrekte Votad e-mail account voor communicatie met de coördinator. 2: wij werken met persoonsgegevens – die moeten zeer goed worden beschermd. 3: verwijder alle niet relevante gegevens over personen, verzamel en gebruik alleen noodzakelijke persoonsgegevens.

Er is veel energie gestoken in alle voorgeschreven privacy maatregelen, die zijn ook uitvoerig besproken en toegelicht. Laten wij ons aan onze verplichtingen houden en de nieuwe maatregelen ook toepassen.

Het komt misschien wat formeel over, maar ook wij zijn gehouden om de wet te respecteren maar vooral om de privacy van onze cliënten te waarborgen.

Tot slot van dit AVG stukje nog een laatste verzoek aan die vrijwilligers die nog geen nieuw ondertekende overeenkomst hebben opgestuurd. Doe dit a.u.b. zo spoedig mogelijk.

De afgelopen maanden zijn er verschillende bijeenkomsten geweest, die voor Vota belangrijk waren.

In januari was er een avond rond zorgverzekering in het Evertshuis, een leerzame avond waarbij ook het gesprek met elkaar belangrijk was.

Daarnaast is er de eerste officiële voorlichtingsmiddag geweest voor de Huba’s, waar de nieuwste inzichten en wijzigingen zijn besproken. Een druk bezochte middag met veel informatie uitwisseling.

Er is een nieuw initiatief gerealiseerd om de organisaties die binnen het sociale domein actief zijn te introduceren bij de diakenen van de verschillende kerken in onze gemeente. Op 14 maart is er een bijeenkomst geweest, waar veel organisaties bij elkaar waren. Om er een paar te noemen:

Het Sociaal Team, Ferm Werk, De Zon, Vota, diakenen van verschillende kerken. Alles bij elkaar een kleine 50 mensen, die in veel gevallen makkelijk nieuwe contacten konden leggen. Aan dit soort bijeenkomsten wordt in oktober een vervolg gegeven.
Onlangs verscheen ook nog een mooi interview van Vota in de Kijk op Bodegraven-Reeuwijk. Dit is van belang voor onze naamsbekendheid.

Allemaal goede ontwikkelingen, die bij kunnen dragen aan het beter helpen van inwoners van Bodegraven-Reeuwijk. Samenwerking en makkelijker elkaar kunnen vinden zijn belangrijk om die hulp ook te kunnen geven.

Nieuwe coördinatoren

Wij hebben 2 nieuwe coördinatoren. Zij worden nu ingewerkt door Jan en Bep. Het zijn:

Carool Teirlinck, tel. 06-28808241. Hij heeft Bodegraven ten zuiden van de spoorlijn als zijn werkgebied.

En Fred Bosklopper, 06-38632312. Hij heeft Reeuwijk als zijn werkgebied.

Zij doen in hun wijk de intakes, de matches en vervolgens de ondersteuning van de vrijwilligers die bij die cliënten ondersteunen. Als coördinatoren werken we nauw samen en vervangen wij elkaar waar nodig. Het kan dus zijn dat een vrijwilliger te maken heeft met 2 coördinatoren. We denken dat dat geen bezwaar hoeft te zijn, want we werken al lang zo. Mocht het een bezwaar worden, laat het weten en we vinden een oplossing.

Hulp bij belastingaangifte

In november is Vota begonnen met de hulp bij belastingaangifte en we kunnen melden dat deze eerste campagne ca 130 belastingaangiften zijn gedaan. Anneke Versloot heeft de stroom van aanvragen op een voortreffelijke wijze geregisseerd. Hartelijk dank daarvoor! En natuurlijk alle huba’s bedankt voor het werk dat zij verzet hebben.

Vota

In het eerste kwartaal van dit jaar heeft Vota 20 aanmeldingen ontvangen, waaruit 9 matches zijn gevolgd. Dat is 3 minder dan vorig jaar toe we 23 aanmeldingen kregen waaruit 11 matches kwamen.

De indruk is dat het aantal aanmeldingen – en ook de zwaarte daarvan – afneemt.
Er zijn het eerste kwartaal 11 trajecten afgerond. Dat zijn er 7 meer naar hetzelfde kwartaal vorig jaar.

Dit loopt in de pas met meldingen van FermWerk en de Plangroep dat het aantal schuldhulpverleningen afneemt. We zijn er nog niet uit wat de oorzaak hiervan is. Is het toch de aantrekkende economie? Of het effect van betere preventie?

Bep Molenaar treedt terug als bestuurslid.

De bestuursvergadering van mei is de laatste bestuursvergadering voor Bep Molenaar. Zij is vanaf het begin van Vota eerst namens Puree lid van de projectgroep geweest en toen we Stichting werden lid van het stichtingsbestuur.
in het kader van de verdere ontwikkeling van de organisatie heeft het bestuur anderhalf jaar geleden besloten dat het beter is geen dubbelfuncties van coördinator/bestuurslid of vrijwilliger/bestuurslid meer te hebben. Nu de zittingsperiode van Bep afloopt stopt zij als bestuurslid. Bep dank voor je goede en praktische inbreng in het bestuur.

Onkostenvergoeding

Het bestuur heeft besloten om dit jaar in november de jaarlijkse onkostenvergoeding aan alle vrijwilligers uit te betalen, zonder dat ze daar zelf om hoeven vragen. Het invullen van het declaratieformulier is hiervoor niet meer nodig. Het is dan wel van belang dat je zorgt dat het rekeningnummer, dat je op je aanmeldingsformulier hebt vermeld of later bij een declaratie nog actueel is.

Nieuw formulier Ondersteuningsfonds

Het Ondersteuningsfonds heeft een nieuw aanvraagformulier ontwikkeld, waarbij meer uitvraag vooraf wordt gedaan. Het formulier tref je op de site van de Gemeente Bodegraven-Reeuwijk bij “hulp en ondersteuning” en dan bij “administratie en financiën” onder “schuldhulpverlening”. Dit is niet de juiste plek waar je het zou verwachten, maar goed. We nemen het nieuwe formulier ook op in ons handboek.

Nieuwe introductietraining

Sinds vorig jaar hebben we weer 2 nieuwe vrijwilligers, dus gaan we een introductiecursus regelen.

Voor de mensen waar het even langs heen is gegaan (omdat zij vroeger al een introductiebijeenkomst hebben gehad) vermelden wij nog even dat dit een e-cursus basis thuisadministratie is met een “klassikale” openingsbijeenkomst en een “klassikale” afsluiting.

Om hem te volgen krijg je een inlogcode en die blijft geldig. Het levert je een goed naslagwerk op.

Wil je alsnog deelnemen, laat het dan zo snel mogelijk weten aan Jan Kromwijk.

Website

We zijn al een tijd bezig de website van Vota: www.votad.nl te verbeteren. Dat proces verliep niet vlot. Gelukkig hebben we nu van de ontwerpers bericht gekregen dat we zover zijn dat we de aanpassingen, waardoor we veilig onze documenten (o.a. het handboek) erop kunnen plaatsen, en andere verbeteringen kunnen gaan testen. We zoeken nu een aantal vrijwilligers die daarbij de voorhoede willen zijn. Heb je belangstelling, laat het Jan Kromwijk dan weten.

Sites

Soms kom je tijdens de hulpverlening bij het nazoeken van zaken websites tegen die interessante informatie kunnen leveren.

We noemen er enkele:

  • Bij nibud.nl kom je uitgebreide informatie tegen. Onze introductiecursus is ook door het Nibud samengesteld.
  • Interessant is ook de site: sociaalverhaal.nl. Vrijwilligers bieden je juridische hulp en regelen eventueel ook een pro-deo advocaat.
  • Op de site van de Koninklijke Broederschap van Gerechtsdeurwaarders kbvg.nl tref je ook veel informatie over het incasso-proces.
  • En tot slot Schuld-info: schuldinfo.nl

Tot slot

Heb je ideeën voor de inhoud van de volgende nieuwsbrief, heb je vragen of opmerkingen, dan ben je van harte uitgenodigd die kenbaar te maken aan Jan Kromwijk.

Namens bestuur en coördinatoren,

Jan Kromwijk

T: 0638419806
E: jkromwijk@votad.nl