Welkom

In Bodegraven-Reeuwijk is Vrijwillige Ondersteuning Thuis Administratie (Vota) werkzaam. Vota vrijwilligers kunnen

U helpen bij het orde op brengen van uw administratie en financiën, zodat u het overzicht weer terug krijgt.

De vrijwilligers nemen niet de plaats in van professionele hulpverlening van Sociale Diensten of bureaus voor schuldhulp.

Preventie is van het grootste belang, het kan ervoor zorgen dat de schulden niet verder oplopen en daarmee schuldsanering

voorkomen kan worden.

Inloop mogelijk elke woensdagochtend in het Evertshuis van 09.00 tot 12.00 uur. De dienstverlening is gratis.

De hulpverlening wordt gecoördineerd door :

Jan Kromwijk tel.: 06- 38419806

Hij wordt geassisteerd door een vrijwillige coördinator:

Bep Molenaar, tel.: 06-38420018.

e-mail:       info@votad.nl