Vrijwilligers

VOTA werkt met zo’n 27 vrijwilligers voor Thuisadministratie en 16 Belastinghulpen. Hiervan zijn 10 personen die zowel bij thuisadministratie als belastingaangifte kunnen ondersteunen. De vrijwilligers doen hun werk onafhankelijk van de Gemeente en zijn deskundig.

Zij ondersteunen mensen in alle kernen van Bodegraven-Reeuwijk, nl. Bodegraven, Reeuwijk-Brug, Reeuwijk-Dorp, De Meije, Waarder, Nieuwerbrug, Driebruggen, Sluipwijk en Tempel.

Onze Vrijwilligers

Een vrijwilliger van VOTA is deskundig. Deze deskundigheid wordt op peil gehouden met:

  • begeleiding en coaching door een coördinator;
  • een handboek waarin de manier van werken staat;
  • scholingsbijeenkomsten (intervisiebijeenkomsten);
  • informatiebijeenkomsten (vrijwilligersavonden).

Een enkele vrijwilliger is ook ervaringsdeskundige, d.w.z. dat deze zelf in het verleden financiële problemen heeft gehad en overwonnen.

Een VOTA-vrijwilliger heeft een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), is verzekerd en heeft een Vrijwilligersovereenkomst ondertekend. In de Vrijwilligersovereenkomst is o.a. de privacy van de klanten geregeld.