Wie zijn wij?

VOTA (Vrijwillige Ondersteuning Thuis Administratie) bestaat sinds 2013. In november 2015 werd zij een Stichting. De volgende organisaties namen destijds het initiatief om VOTA op te richten:

  • Stichting Platform Uitkeringsgerechtigden Bodegraven-Reeuwijk (Puree)
  • Stichting Welzijn Ouderen Bodegraven (SWOB), ondertussen opgegaan in SAM.
  • de diaconie van de Protestantse Gemeente Bodegraven (w.o. de Hervormde en de Emmaüs gemeente)
  • de Parochiële Caritas Instellingen van de RK-geloofsgemeenschappen De Goede Herder in Reeuwijk en St. Willibrordus te Bodegraven.

Eind 2018 breidde VOTA haar werkzaamheden uit met hulp bij belastingen. Zij nam toen de Belastinghulpen (HUBA’s) over van SAM en de Ouderenbonden.

U kunt voor meer informatie doorklikken op:

Thuisadministratie

Deze ondersteuning is gratis en kan ruim een jaar duren.

Hulp bij Belastingen

De Belastinghulpen (HuBa’s) van VOTA helpen bij:

  • het invullen van belastingaangiften;
  • het aanvragen van toeslagen;
  • nazorg voor de aanvragers.

Deze hulp wordt geleverd aan minder-draagkrachtige particulieren.

Als inkomensgrens geldt:

  • voor een alleenstaande € 35.000,- (bruto)
  • voor gehuwden/samenwonenden € 50.000,- (bruto)

Vota ondersteunt alleen bij het doen van eenvoudige aangiften Inkomstenbelasting. Aangiften met inkomsten uit ‘aanmerkelijk belang’ vallen buiten de eenvoudige aangiften.
Als een aangifte niet in behandeling kan worden genomen, wordt verwezen naar externe belastingconsulenten.

Vota heeft voor de Hulp bij Belastingen contacten met de Belastingdienst.