Veel gestelde vragen

Moet ik betalen voor de hulp die ik van Vota krijg?

Nee, de hulp van Vota is gratis.

Hoe gaat Vota met mijn privacy om?

Vota hecht veel waarde aan de privacv van cliënten en vrijwilligers. Daarom hebben wij een privacy-reglement opgesteld. Lees hier meer over het privacy-reglement.

Wie komt mij helpen?

Als u zich aanmeld voor ondersteuning, komt een coördinator bij u op bezoek en bespreekt met u welke ondersteuning u nodig heeft en of Vota u kan helpen. De coördinator bespreekt ook met u welke vrijwilliger het best bij u en uw hulpvraag zou passen. Vervolgens zoekt de coördinator een vrijwilliger en komt die bij u voorstellen. Het komt een enkele keer voor dat de vrijwilliger toch niet bij u past, bijvoorbeeld omdat u elkaar kent en u dat vervelend vind. Dan moet u dat ook eerlijk zeggen en zoeken wij een andere vrijwilliger.

Kan ik een andere vrijwilliger krijgen, als ik dat wil?

Het kan voorkomen dat het niet klikt tussen u en de vrijwilliger die u ondersteunt. Dan moet u dat ook eerlijk tegen de vrijwilliger zeggen en – bij voorkeur samen – overleggen met de coördinator. Dan kunnen er betere afspraken worden gemaakt of in het uiterste geval een andere vrijwilliger worden gezocht.

Hoelang duurt de hulp?

Hoelang de hulp duurt is afhankelijk van hoe lang u hulp nodig hebt. De bedoeling is dat u na verloop van tijd weer zelf de administratie kunt doen. De ervaring leert dat dat na een jaar wel weer lukt. Maar soms duurt het korter, zelfs veel korter, maar soms duurt het ook langer. Dat is wat ons betreft geen probleem. De bedoeling van de ondersteuning door Vota is dat u echt uw best doet zelf te leren de administratie te doen en zelf te weten wat u bij bepaalde brieven moet doen. Wij noemen dat : leren weer de regie in eigen handen te krijgen. Het kan dan ook zijn dat na verloop van tijd de vrijwilliger met u afspreekt dat u het verder zelf weer doet, maar dat hij nog eens in de zoveel tijd bij u langs komt om te kijken of het nog lukt. Of de vrijwilliger spreekt met u af dat de ondersteuning stopt maar dat u natuurlijk altijd contact met Vota mag opnemen als u weer vragen heeft.

▸ Is Vota van de Gemeente?

Nee. Vota is niet van de Gemeente. Vota krijgt een kleine subsidie van de Gemeente en rapporteert aan de Gemeente in de vorm van algemene cijfers bijv. hoeveel aanmeldingen wij hebben gekregen, hoeveel mensen wij geholpen hebben enz. Het kan zijn dat u iets met de Gemeente moet regelen, bijv. uw uitkering van de Participatiewet (bijstand) of een aanvraag van een wmo-uitkering, of een aanvraag voor een uitkering uit het Ondersteuningsfonds of schuldhulpverlening. In dat geval doen we het altijd samen met u. Zonder uw medeweten geven wij nooit iets door aan de Gemeente.

Zijn jullie Schuldhulpmaatje?

Nee. Wij zijn geen Schuldhulpmaatje. Schuldhulpmaatje is een landelijke organisatie die wel ongeveer hetzelfde doet als wij. Maar Schuldhulpmaatje werkt niet in de gemeente Bodegraven Reeuwijk. Daar hebben we Vota voor. Vota is een zelfstandige stichting, die alleen in de Bodegraven Reeuwijk werkt. Dat is meteen het voordeel van Vota: wij kennen de gemeente en de organisaties die hier werken, en wij praten mee over hoe we in de gemeente Bodegraven Reeuwijk armoede-problemen kunnen aanpakken.

Hoe vaak mag ik hulp vragen?

De bedoeling van de ondersteuning door Vota is dat weer zelf je administratie kunt doen, weet hoe je met je geld moet rondkomen enz. Nadat een traject is afgesloten kan het na een periode gebeuren dat het weer mis gaat. Neem dan gewoon weer contact op met Vota.
We maken het een enkele keer mee dat iemand wordt ondersteund maar dan ineens denk dat hij/zij het zelf wel weer redt. Soms laat hij/zij dan zelfs niet meer van zich horen. Dat is dan heel jammer. Maar ook in die situatie geldt: als het na een  periode toch nodig is: neem gewoon weer contact op met Vota.

Wat is het verschil tussen de Papierwinkel en Vota

Bij de papierwinkel kunt u terecht als u vragen heeft over bijv. een brief of over hoe het zit met uw huurtoeslag enz. Bij Vota kunt u terecht als u moeite heeft met de administratie, of als u betalingsachterstanden heeft of niet meer financieel rond kunt komen.
Komt u bij de papierwinkel en het zou toch verstandig zijn als u ondersteuning bij de administratie zou krijgen, dan kunnen zij u direct helpen bij de aanmelding.
Zijn de schulden en betalingsachterstanden te groot dan zal Vota u adviseren contact op te nemen met FermWerk en de Plangroep. Wij helpen u dan met de aanmelding daar en met bijv. het ordenen van de papieren.

Kan de gemeente mij helpen?

Sinds 2012 is de gemeente volgens de wet “gemeentelijke schuldhulpverlening” verplicht inwoners te helpen die in financiële problemen verkeren. Op de website van de gemeente staat beschreven hoe dat werkt. Zijn de problemen zodanig groot dat u geen uitweg meer ziet, bijv enkele termijnen huurachterstand hebt, of betalingsachterstanden heeft bij de zorgverzekering of bij de energiemaatschappij, of als huisuitzetting dreigt, dan kunt u ook rechtstreeks naar Schulddienstverlening Bodegraven-Reeuwijk gaan. Vota kan u in die situatie helpen bij het ordenen van uw administratie en het verzamelen van de vele gegevens die de Plangroep dan nodig heeft.

Kan ik geld lenen van de overheid of de gemeente om mijn schulden af te lossen?

Bij een aantal gemeenten is er een Gemeentelijke Kredietbank waar een zogenaamd saneringskrediet kan worden afgesloten, dat kan in de gemeente Bodegraven Reeuwijk ook. In de gemeente Bodegraven Reeuwijk kun je bij schulden en betalingsachterstanden je melden bij Schulddienstverlening Bodegraven-Reeuwijk. Zij proberen dan met de schuldeisers een overeenkomst te sluiten, een zogenaamd minnelijk accoord, waarbij je enige tijd jaar lang een verplicht deel van je inkomen betaalt aan de schuldeisers, waarna de rest wordt kwijtgescholden. Dit is best een ingewikkeld verhaal. Vota kan je helpen bij de aanmelding en het verzamelen van de gegevens die de Schulddienstverlening nodig heeft.