Beleid

Elk jaar maakt VOTA een verslag, zowel van haar activiteiten als haar financiën. Hier vindt u ook cijfers over de kenmerken van de cliënten van VOTA.

Dit bestuursverslag wordt benut als verantwoording van de subsidie die zij van de Gemeente ontvangt.