Klachtenregeling

Voor VOTA is het belangrijk dat u tevreden bent over de hulpverlening van onze vrijwilligers. Omdat u hierover anders kunnen denken, heeft VOTA een klachtenregeling.  U kunt uw klacht indienen bij de coördinator van VOTA: Renée Aben, info@votad.nl of 06-83832391

Voor meer informatie, zie Klachtenregeling

Vota heeft een externe vertrouwenspersoon. Voor meer informatie, Klik hier