Onze Vrijwilligers

Een vrijwilliger van VOTA is deskundig. Deze deskundigheid wordt op peil gehouden met:

  • begeleiding en coaching door een coördinator;
  • een handboek waarin de manier van werken staat;
  • scholingsbijeenkomsten (intervisiebijeenkomsten);
  • informatiebijeenkomsten (vrijwilligersavonden).

Een enkele vrijwilliger is ook ervaringsdeskundige, d.w.z. dat deze zelf in het verleden financiële problemen heeft gehad en overwonnen.

Een VOTA-vrijwilliger heeft een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), is verzekerd en heeft een Vrijwilligersovereenkomst ondertekend. In de Vrijwilligersovereenkomst is o.a. de privacy van de klanten geregeld.