Na uw aanmelding

Wat gebeurt er na uw aanmelding?

De coördinator maakt een afspraak met U voor een kennismakingsgesprek. Dit is bij U thuis, of als dat niet kan ergens anders. Wanneer er een crisissituatie aan de hand is wordt u met spoed geholpen.

Als wij met u een hulptraject starten komt de coördinator nog een keer terug, samen met de vrijwilliger die u gaat ondersteunen. Nadat een aantal afspraken zijn gemaakt en op papier gezet, kan de hulp snel beginnen.

Als wij u niet kunnen helpen verwijzen wij u door.

Samenwerken tijdens het traject

Ondersteunen is samenwerken
VOTA is er om u te ondersteunen. Wij nemen de administratie niet van u over, maar doen het altijd samen. U blijft zelf verantwoordelijk voor bijv. het doen van aanvragen, het verstrekken van gegevens, enz.

Uw gegevens
Wat u aan de coördinator en de vrijwilliger vertelt, “blijft onder ons”. Alle vrijwilligers hebben geheimhoudingsplicht.
Als er overleg wordt gepleegd met instanties of andere hulpverleners, vragen wij vooraf uw toestemming.
De vrijwilliger maakt wel rapportages over de voortgang voor de coördinator, zodat deze kan coachen en adviseren. Ook die gegevens blijven vertrouwelijk.
Wij verstrekken geen gegevens aan bijvoorbeeld de Gemeente over uw situatie. Vota heeft een privacy beleid. Deze is ook op u van toepassing.

Einde ondersteuning
U kunt te allen tijde de Overeenkomst administratieve ondersteuning opzeggen/beëindigen, zonder opgave van redenen. VOTA mag dit ook doen, maar dan alleen onder opgave van redenen.

Bij vragen of problemen
Als er iets is waarmee u het niet eens bent, of wat u niet begrijpt, zeg het tegen de vrijwilliger of neem contact op met de coördinator: info@votad.nl