Het overkomt meer mensen: door verlies van werk of partner, ziekte, gebrek aan overzicht of andere oorzaken, ontstaan financiële problemen. Het is dan verstandig om hulp te vragen. Als u in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk woont kan dat bij de VOTA.

VOTA is een vrijwilligersorganisatie en geheel onafhankelijk van de gemeente of enige andere organisatie. Wij bieden u deze ondersteuning gratis en veelal bij u thuis. Uw privacy is voor ons heel belangrijk.

Deskundige vrijwilligers kunnen u helpen bij uw administratie,

schulden en betalingsachterstanden

 

  • Het op orde brengen van uw administratie
  • Het in balans brengen van uw inkomsten en uitgaven
  • Helpen bij eenvoudige betalingsregelingen
  • Helpen in het contact met instanties en schuldeisers

 

Hulp nodig? Schroom niet en neem contact op:

Werkwijze

Na uw aanmelding neemt een coördinator contact met u op. Deze komt bij u thuis kennismaken. Tijdens dit bezoek neemt de coördinator samen met u uw situatie door, bekijkt of en hoe VOTA u kan helpen of dat er andere hulp nodig is. Ook kijkt de coördinator welke vrijwilliger het beste bij u past.

Hierna krijgt u een vrijwilliger toegewezen die helpt op persoonlijke basis. Deze maakt samen met u een plan om u te ondersteunen bij het ordenen en overzichtelijk houden van uw administratie. Ook kan hij of zij u helpen met bijvoorbeeld het aanvragen van bijzondere bijstand, tegemoetkoming in (eenmalige) kosten, kwijtschelding belasting, aanvragen van toeslagen enz.

Wat wij bespreken blijft zeer beslist onder ons.

Hulp bij Belastingaangifte

Vrijwilligers van VOTA (de zogenaamde belastinghulpen) verzorgen eenvoudige  belastingaangiften voor ouderen en minderdraagkrachtigen. Wij hanteren een inkomensgrens, u vindt deze op het aanmeldingsformulier voor belastinghulp.

Wilt u hulp bij uw belastingaangifte?

  • u vult het aanmeldingsformulier in
  • u neemt contact met ons op via 06 – 28 80 83 46 of 06 – 83 83 23 91